Το Stalis Hotel βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας

STALIS HOTEL
Μικρό ξενοδοχείο, Ποιοτικές υπηρεσίες
10 Ακομινάτου & Αγίου Κωνσταντίνου, 10437, Πλατεία Ομονοίας, Αθήνα
τηλ: +30 210 5241411
φαξ: +30 210 5241433
email: info@stalishotel.com
κρατήσεις: reservationstalis@yahoo.com